Grass-fed Beef

100% grass-fed. No hormones, no antibiotics.

Ground Beef

$6.00/lb. Avg. 1 lb.

Beef Short Ribs

$6.50/lb. Avg. 2.3 lb.

Round Steak

$9.00/lb. Avg. 2 lb.

Beef Shanks

$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Beef Patties

4-6 ounce beef patties
$6.20/lb. Avg. 1.5 lb.

Ribeye Steak

$17.50/lb. Avg. 1 lb.

Filet Mignon

$24.50/lb. Avg. 4 oz.

NY Strip Steak

$16.50/lb. Avg. 8 oz.

Sirloin Steak

$13.50/lb. Avg. 1.1 lb.

Flank Steak

$10.00/lb. Avg. 13.9 oz.

Beef Hanger

$15.00/lb. Avg. 9.6 oz.

Brisket

$8.75/lb. Avg. 2.2 lb.

Rump Roast

$7.75/lb. Avg. 2.7 lb.

Shoulder Roast

$7.75/lb. Avg. 2.4 lb.

Arm Roast

$7.75/lb. Avg. 2.8 lb.

Sirloin Tip Roast

$7.75/lb. Avg. 2.4 lb.

Chuck Roast

$7.75/lb. Avg. 2.1 lb.

Oxtail

$5.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Beef Bones

$4.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Beef Heart

$2.30/lb. Avg. 1.3 lb.

Beef Liver

$2.30/lb. Avg. 1 lb.

Beef Kidney

$2.30/lb. Avg. 2.5 lb.

Beef Tongue

$2.30/lb. Avg. 2.35 lb.

Beef Filet Tail

$7.00/lb. Avg. 1 lb.

Whole Cow (deposit)

Deposit for whole cow
$200.00

Half Cow (deposit)

Deposit for half a cow
$200.00

Quarter Cow (deposit)

Deposit for quarter of a cow
$200.00