Lamb Bundle

Ground lamb, lamb chops, lamb leg
$90.00

Lamb Fries

$2.30/lb. Avg. 1.4 lb.

Lamb Heart

$2.30/lb. Avg. 4.8 oz.

Lamb Liver

$2.30/lb. Avg. 2 lb.

Lamb Loin Chops

$11.50/lb. Avg. 11.2 oz.

Lamb Shank/Trotter

$9.00/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Shoulder Chops

$11.00/lb. Avg. 8 oz.

Lamb Shoulder Roast

$10.00/lb. Avg. 2 lb.

Leg of Lamb

$10.50/lb. Avg. 1.9 lb.

NY Strip Steak

$16.50/lb. Avg. 12 oz.

Oxtail

$5.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Pork Burgers

$6.50/lb. Avg. 8 oz.

Pork Chops

$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Heart

$2.30/lb. Avg. 8 oz.

Pork Liver

$2.30/lb. Avg. 1.2 lb.

Pork Neck

$6.00/lb. Avg. 3 lb.

Pork Shoulder Steak

$7.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Tenderloin

$6.00/lb. Avg. 8 oz.

Quarter Cow (deposit)

Deposit for quarter of a cow
$200.00

Rack of Lamb

$9.50/lb. Avg. 1.3 lb.

Ribeye Steak

$17.50/lb. Avg. 11.2 oz.

Rump Roast

$7.75/lb. Avg. 2.7 lb.

Sausage- Mild

$6.50/lb. Avg. 1 lb.

Shoulder Roast

$7.75/lb. Avg. 2.4 lb.

Sirloin Steak

$13.50/lb. Avg. 1.1 lb.

Sirloin Tip Roast

$7.75/lb. Avg. 2.1 lb.

Spare Ribs

$6.50/lb. Avg. 2.2 lb.

Whole Chicken

$4.25/lb. Avg. 6 lb.

Whole Chicken Cut Up

$4.55/lb. Avg. 6 lb.